İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
BAŞLICA KONULAR
« Geri Dön
  • Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  • Antibiyotik Yönetimi
  • Aşı ve İmmünizasyon
  • HIV/AIDS
  • Probiyotikler
  • Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar
  • Viral Hepatitler
  • Yoğun Bakım İnfeksiyonları