İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı’nda Ele Alınamayan veya Çözümlenemeyen Soru(n)ların Yer Aldığı E-Posterler...
« Geri Dön
 

Resmi büyütmek için tıklayınız.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI’NDA
ELE ALINAMAYAN VEYA ÇÖZÜMLENEMEYEN
SORU(N)LARIN YER ALDIĞI E-POSTERLER
SONRAKİ SÜREÇ İÇİNDE
İNFEKSİYON DÜNYASI PLATFORMU’NDA
TARTIŞMAYA AÇILACAKTIR.
E-POSTER GÖNDERMEK İÇİN
SON GÜN 12 OCAK 2018

Çalıştay'ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:
  1. Çalıştay'da poster alanı bulunmayacaktır.
  2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.
  3. Alışılagelen "Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar" yerine "Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu" formatı seçilmiştir.
  4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır. Bilimsel oturumlarda yer alan "Soru(nu)m var" sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.
  5. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.
  6. Çalıştay'da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İNFEKSİYON DÜNYASI Platformu'nda tartışmaya açılacaktır.
  7. Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" statüsünde kabul edilmektedir.
E-POSTER MODÜLÜNE GİTMEK İÇİN (http://calistay2018.infeksiyondunyasi.org/eposter)

Çalışma hayatınızda karşınıza çıkan, olguların tanı ve tedavisine, idari konulara veya güncel mevzuata yönelik soru(n)larınızın Çalıştay'da yanıt bulması ve deneyimlerinizi paylaşmanız için e-posterlerinizi bekliyoruz.

Benzer sorunların e-poster olarak paylaşılmış olabileceği düşüncesi, sizi kendi sorununuzu aktarmaktan alıkoymasın...

Örnek e-posterlere İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018 web sitesinden veya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
http://calistay2018.infeksiyondunyasi.org/e_poster.pdf

http://calistay2018.infeksiyondunyasi.org