İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
BİLİMSEL PROGRAM
« Geri Dön

Güncel Soru(n)lar-Pratik Çözümler
22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Wyndham ANKARA'da Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK anısına düzenlenecek olan İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2018'in Bilimsel Programı aşağıda sunulmuştur.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2018'de buluşmak ve görüşmek üzere...
ÇALIŞTAY BAŞKANLARI
Dilek ARMAN
İsmail BALIK
22 Mart 2018, Perşembe
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış
Teletıp ve Eğitim Derneği adına
Dernek Başkanı Hamdi AKAN

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018 adına
Çalıştay Başkanları: Dilek ARMAN, İsmail BALIK
09:30-09:45 Ara
09:45-11:15 Viral Hepatitler: HBV
Tema: Konuşan Rehberler
Oturum Başkanları: Iftihar KÖKSAL, Ediz TÜTÜNCÜ
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Güle ÇINAR AYDIN, İlkay BOZKURT, Ferit KUŞÇU
Gebelerde Hepatit B Yönetimi
Rahmet GÜNER
Hepatit B Tedavisi: Tamam mı? Devam mı?
Nurcan BAYKAM, Kenan HIZEL
İmmünsüpresif Hastalarda Preemptif Tedavi Seçenekleri
Behice KURTARAN
11:15-11:30 Ara
11:30-12:30
Satellit
Kronik Hepatit C ile Mücadelede Neredeyiz?
Oturum Başkanı: İftihar KÖKSAL
Konuşmacı: Behice KURTARAN
ABBVIE
12:30-13:30 Ögle Yemegi
13:30-15:30 Viral Hepatitler: HCV
Tema: Canlı Konsey
Oturum Başkanları: Neşe SALTOĞLU, Necla TÜLEK
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Kader ARSLAN, Meliha Çağla SÖNMEZER
Tedaviye Başlarken...
Neşe DEMİRTÜRK
Tedavi Bitti, Takip Bitti mi?
Cemal BULUT
Genotiplendirme ve Direnç Sorunları
Barış OTLU
HIV’le Ko-infekte Hasta
Onur KAYA
15:30-15:45 Ara
15:45-16:45 Klinisyen İstatistikçiye Karşı (mı?)
Hamdi AKAN, Mutlu HAYRAN
16:45-17:00 Ara
17:00-18:30 Akılcı İlaç Kullanımı: Antibiyotik Yönetimi
Tema: Elektronik Oylama
Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Selçuk KILIÇ
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Gamze KORUBÜK, Ayşe UYAN
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü, Dünya Örnekleri
Oğuz Reşat SİPAHİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü ve Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi
Serap SÜZÜK YILDIZ
Klinik Eczacının Rolü
Kutay DEMİRKAN
19:00-20:00 Akşam Yemeği


23 Mart 2018, Cuma
08:30-09:00 Serbest Kürsü: Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Yaşar BAYINDIR, Gül Ruhsar YILMAZ
09:00-09:15 Ara
09:15-10:45 Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar: Mikrobiyoloji Laboratuvarı-Klinisyen İşbirliği
Tema: Elektronik Oylama
Oturum Başkanları: Deniz GÜR, Yeşim TAŞOVA
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacı: Fatma ÖCALAN
Kontrol Listesi Eşliğinde Kan Kültürü Alımı (Eğitim Videolu Sunum)
İpek MUMCUOĞLU
Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Boşuna mı Yoru(m)luyoruz?
Nilay ÇÖPLÜ, Gülden ERSÖZ, Zeynep Ceren KARAHAN
10:45-11:00 Ara
11:00-12:00
Satellit
KİKDE Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye Ulusal Kılavuzu
Konuşmacı: Prof. Dr. Murat DİZBAY
3M
12:00-13:00 Ögle Yemegi
13:00-14:30 Cerrahi Alan İnfeksiyonları: “Önce Zarar Verme!”mek İçin Gözden Geçirelim...
Tema: Sinerji
Oturum Başkanları: Özlem AZAP, Sercan ULUSOY
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Özlem ULUSAN, Cem YARDIMCI
Cerrahi Öncesinde...
Emine ALP
Cerrahi Sırasında ve Sonrasında...
Metin ÇAKMAKÇI
Mikrobiyoloji Laboratuvarında...
Ebru EVREN
14:30-14:45 Ara
14:45-16:15 Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Zor Olgular
Tema: Sondan Başa
Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Ayhan AKBULUT
Süreci Öngörmek
Murat DİZBAY
Tedaviyi Planlamak
Bilgin ARDA
16:15-16:30 Ara
16:30-17:00
Satellit
Yoğun Bakım'da İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek ARMAN
Konuşmacı: Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA
ASTELLAS
17:00-17:15 Ara
17:15-18:45 Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Hayatımız “Mantar” mı?
Tema: Bakmak/Görmek
Oturum Başkanları: Murat AKOVA, Mustafa ERTEK
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Sabahat ÇEKEN, Zehra NARLI, Hasan Selçuk ÖZGER
Fungal İnfeksiyonlar: Yok da Var mı? Var da Yok mu?
Bana Gelmez Deme...
Aslihan CANDEVİR ULU, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Ayşe KALKANCI, Gökhan METAN
19:00-20:00 Akşam Yemeği


24 Mart 2018, Cumartesi
08:30-09:30 Serbest Kürsü: HIV/AIDS
Oturum Başkanı: Serhat ÜNAL
09:30-11:00 HIV/AIDS: Laboratuvar
Tema: Elektronik Oylama
Oturum Başkanları: Başak DOKUZOĞUZ, Selçuk KILIÇ
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Eda AKÇAY, Esra KAYA KILIÇ
Tanı Algoritmasi
Tülin DEMİR
HIV/AIDS Klinik Takibinde Laboratuvarın Önemi
Özgür GÜNAL
Direnç Testleri
Murat SAYAN
11:00-11:15 Ara
11:15-12:15
Satellit
HIV Pozitif Hastalarınızın Bugünü ve Yarını için Dolutegravir Bazlı Tek Tablet Rejimi Triumeq
Moderatör: Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN
Konuşmacı: Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
Konuşmacı: Uzm. Dr. A. Çağkan İNKAYA
GSK
12:15-13:15 Ögle Yemegi
13:15-14:15
Satellit
HIV Tedavisinde Yeni Bir Sayfa - Genvoya
Moderatör: Prof. Dr. İftihar KÖKSAL - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:15 - 13:30 Değişen HIV Epidemisi ve HIV Tedavisinin Yarını
Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:30 - 14:00 Klinik Çalışmalardan Klinik Deneyime: Genvoya
Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:00 - 14:15 Kliniğe Yansımalar- Soru&Cevaplar
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
GILEAD
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 HIV/AIDS: Komorbidite
Tema: Canlı Konsey
Oturum Başkanları: Deniz GÖKENGİN, Dilara İNAN
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Zehra KARACAER, Esra KAZAK
HIV ve Kalp
Bünyamin YAVUZ
HIV ve Böbrek
Meltem SEZİŞ DEMİRCİ
HIV ve Endokrin Sistem
Oğuzhan DEYNELİ
16:00-16:15 Ara
16:15-17:15
Satellit
Konu: Proteaz inhibitörlerinin dünü, bugünü, yarını
Moderatör: Dr. Serhat ÜNAL
Konuşmacı: Dr. Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU
JANSSEN
17:15-17:30 Ara
17:30-19:00 HIV/AIDS: Tedavi
Tema: Hayatın İçinden
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal ÇELEN, Volkan KORTEN
Konuklar: Jale AYTAÇ SARIDOĞAN, Aygen TÜMER
Güncel Kılavuzlarda Ne Var?
Figen SARIGÜL YILDIRIM
Omurga Tedavisinin Esasları
Figen KAPTAN
HIV Tedavisinin Geleceği
Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU
19:00-20:00 Akşam Yemeği


25 Mart 2018, Pazar
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018’in 25 Mart 2018, Pazar günü programı Aile Hekimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile Tıbbi Mikrobiyoloji branşlarında çalışan tüm hekimlere yöneliktir.
09:00-10:00 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanı: Ali MERT
Fügen YÖRÜK
10:00-10:15 Ara
10:15-12:15 Probiyotikler
Oturum Başkanları: Hakan ALAGÖZLÜ, Ergin ÇİFTÇİ
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacı: Arzu ALTUNÇEKIÇ YILDIRIM
Tartışmacılar: Ateş KARA, Tarkan KARAKAN, Hasan TEZER, Meltem YALINAY
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 Aşı Karşıtlığı İle Mücadele ve Aşı Teknolojisinde Yenilikler
Oturum Başkanı: Serhat ÜNAL
Mehmet CEYHAN, Mine DURUSU TANRIÖVER
14:15-14:30 Ara
14:30-15:30
Satellit
HPV ve Korunma Yolları
Konuşmacı: Dilek ARMAN
MSD
15:30-15:45 Ara
15:45-18:15 Aşı ve İmmünizasyon
Oturum Başkanları: Zafer KURUGÖL, Serhat ÜNAL
Sözlü Bildiri Sunan Araştırmacılar: Büşra ERGÜT SEZER, Didem TAŞÇIOĞLU
Tartışmacılar: Nur AKSAKAL, Kenan HIZEL, Ateş KARA, Hasan TEZER
18:15-18:30 Kapanış
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018 adına
Çalıştay Başkanları: Dilek ARMAN, İsmail BALIK