İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
BİLİMSEL PROGRAM
« Geri Dön

Güncel Soru(n)lar-Pratik Çözümler
22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Wyndham ANKARA'da Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK anısına düzenlenecek olan İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2018'in Bilimsel Programı aşağıda sunulmuştur.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2018'de buluşmak ve görüşmek üzere...
ÇALIŞTAY BAŞKANLARI
Dilek ARMAN
İsmail BALIK
22 Mart 2018, Perşembe
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış
Teletıp ve Eğitim Derneği adına
Dernek Başkanı Hamdi AKAN

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018 adına
Çalıştay Başkanları: Dilek ARMAN, İsmail BALIK
09:30-09:45 Ara
09:45-11:15 Viral Hepatitler: HBV
Tema: Konuşan Rehberler
Oturum Başkanları: İftihar KÖKSAL, Ediz TÜTÜNCÜ
Gebelerde Hepatit B Yönetimi
Rahmet GÜNER
Hepatit B Tedavisi: Tamam mı? Devam mı?
Nurcan BAYKAM, Kenan HIZEL
İmmünsüpresif Hastalarda Preemptif Tedavi Seçenekleri
Behice KURTARAN
11:15-11:30 Ara
11:30-12:30 Satellit 1
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Satellit 2
14:30-14:45 Ara
14:45-16:45 Viral Hepatitler: HCV
Tema: Canlı Konsey
Oturum Başkanları: Neşe SALTOĞLU, Necla TÜLEK
Tedaviye Başlarken...
Neşe DEMİRTÜRK
Tedavi Bitti, Takip Bitti mi?
Cemal BULUT
Genotiplendirme ve Direnç Sorunları
Barış OTLU
HIV’le Ko-infekte Hasta
Onur KAYA
16:45-17:00 Ara
17:00-18:30 Akılcı İlaç Kullanımı: Antibiyotik Yönetimi
Tema: Elektronik Oylama
Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Selçuk KILIÇ
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü, Dünya Örnekleri
Oğuz Reşat SİPAHİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü ve Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi
Serap SÜZÜK YILDIZ
Klinik Eczacının Rolü
Kutay DEMİRKAN
19:00-20:00 Akşam Yemeği
20:30 Sosyal Program


23 Mart 2018, Cuma
09:00-09:30 Serbest Kürsü: Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Yaşar BAYINDIR, Gül Ruhsar YILMAZ
09:30-09:45 Ara
09:45-11:15 Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar: Mikrobiyoloji Laboratuvarı-Klinisyen İşbirliği
Tema: Elektronik Oylama
Oturum Başkanları: Deniz GÜR, Yeşim TAŞOVA
Kontrol Listesi Eşliğinde Kan Kültürü Alımı (Eğitim Videolu Sunum)
İpek MUMCUOĞLU
Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Boşuna mı Yoru(m)luyoruz?
Nilay ÇÖPLÜ, Gülden ERSÖZ, Zeynep Ceren KARAHAN
11:15-11:30 Ara
11:30-12:30 Satellit 3
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Cerrahi Alan İnfeksiyonları: “Önce Zarar Verme!”mek İçin Gözden Geçirelim...
Tema: Sinerji
Oturum Başkanları: Özlem AZAP, Sercan ULUSOY
Cerrahi Öncesinde...
Emine ALP
Cerrahi Sırasında ve Sonrasında...
Metin ÇAKMAKÇI
Mikrobiyoloji Laboratuvarında...
Ebru EVREN
15:00-15:15 Ara
15:15-16:45 Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Zor Olgular
Tema: Sondan Başa
Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Ayhan AKBULUT
Süreci Öngörmek
Murat DİZBAY
Tedaviyi Planlamak
Bilgin ARDA
16:45-17:00 Ara
17:00-18:30 Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Hayatımız “Mantar” mı?
Tema: Bakmak/Görmek
Oturum Başkanları: Murat AKOVA, Mustafa ERTEK
Fungal İnfeksiyonlar: Yok da Var mı? Var da Yok mu?
Bana Gelmez Deme...
Aslıhan CANDEVİR ULU, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Ayşe KALKANCI, Gökhan METAN
19:00-20:00 Akşam Yemeği
20:30 Sosyal Program


24 Mart 2018, Cumartesi
08:30-09:30 Serbest Kürsü: HIV/AIDS
Oturum Başkanı: Serhat ÜNAL
09:30-11:00 HIV/AIDS: Laboratuvar
Tema: Elektronik Oylama
Oturum Başkanları: Başak DOKUZOĞUZ, Selçuk KILIÇ
HIV/AIDS Klinik Takibinde Laboratuvarın Önemi
Özgür GÜNAL
Tanı Algoritması
Tülin DEMİR
Direnç Testleri
Murat SAYAN
11:00-11:15 Ara
11:15-12:15 Satellit 4
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:45 HIV/AIDS: Komorbidite
Tema: Canlı Konsey
Oturum Başkanları: Deniz GÖKENGİN, Dilara İNAN
HIV ve Kalp
Sadi GÜLEÇ
HIV ve Böbrek
Mustafa ARICI
HIV ve Endokrin Sistem
Oğuzhan DEYNELİ
14:45-15:00 Ara
15:00-16:00 Satellit 5
16:00-16:15 Ara
16:15-17:15 Satellit 6
17:15-17:30 Ara
17:30-19:00 HIV/AIDS: Tedavi
Tema: Hayatın İçinden
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal ÇELEN, Volkan KORTEN
Konuklar: Jale AYTAÇ SARIDOĞAN, Aygen TÜMER
Güncel Kılavuzlarda Ne Var?
Figen SARIGÜL YILDIRIM
Omurga Tedavisinin Esasları
Figen KAPTAN
HIV Tedavisinin Geleceği
Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU
19:00-20:00 Akşam Yemeği
20:30 Sosyal Program


25 Mart 2018, Pazar
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018’in 25 Mart 2018, Pazar günü programı İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimleri, Tıbbi Mikrobiyoloji ile İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşlarında çalışan tüm hekimlere yöneliktir.
09:00-10:00 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanı: Ali MERT
Konuşmacı: Fügen YÖRÜK
10:00-10:15 Ara
10:15-12:15 Probiyotikler
Tema: 5N 1K
Oturum Başkanları: Hakan ALAGÖZLÜ, Ergin ÇİFTÇİ
Tartışmacılar: Ateş KARA, Tarkan KARAKAN, Hasan TEZER, Meltem YALINAY
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 Satellit 7
14:15-14:30 Ara
14:30-15:30 Satellit 8
15:30-15:45 Ara
15:45-18:15 Aşı ve İmmünizasyon
Tema: 5N 1K
Oturum Başkanları: Zafer KURUGÖL, Serhat ÜNAL
Tartışmacılar: Nur AKSAKAL, Kenan HIZEL, Ateş KARA, Hasan TEZER
18:15-18:30 Kapanış
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018 adına
Çalıştay Başkanları: Dilek ARMAN, İsmail BALIK