İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
Çünkü Videosu: Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN